ŞANLIURFA VİRANŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Viranşehir İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Ulusal Ajansa Sunduğu Proje Kabul Gördü.

            2014 yılı Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus + Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında Viranşehir İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanmış olan ““ACİL TIP HİZMETLERİNDE TRİAJ UYGULAMALARI” ve Yozgat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığında hazırlanıp sunulan “ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BİLGİ VE BECERİLERİNİN ARTTIRILMASI - ANESTEZİ UYGULANAN  ORTAMLARDA AB STANDARTLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ”  adlı Avrupa Birliği Projesi Kabul Edildi.  
 Viranşehir İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Ulusal Ajansa Sunduğu Proje Kabul Gördü.

ACİL TIP HİZMETLERİNDE TRİAJ UYGULAMALARI

  

 

VİRANŞEHİR İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE HAZIRLANAN “ACİL TIP HİZMETLERİNDE TRİAJ UYGULAMALARI” ADLI AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ KABUL EDİLDİ.

 Viranşehir İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde ve Siverek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gülsüm Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karaköprü Maşuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığında hazırlanan ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan “Acil Tıp Hizmetlerinde Triaj Uygulamaları” adlı ERASMUS+ Mesleki Eğitim Projesi Ulusal Ajans tarafından kabul edildi. Bu kapsamda ortaklıkta yer alan okullarda eğitim görmekte olan 60 öğrenci ve bu öğrencilere refakatçilik edecek 6 öğretmen Macaristan’ın Budapeşte şehrinde eğitim ve staj faaliyetlerine katılacaklardır. Proje katılımcıları eğitim ve staj faaliyetinin dışında, Acil Tıp alanında faaliyet gösteren sağlık kuruluşları ve bu alanda eğitim verilen mesleki eğitim kurumlarına düzenlenecek teknik gezilere katılarak uygulamaları yerinde görme imkanını elde edeceklerdir.  2 farklı tarihte yapılacak olan hareketlilik faaliyetinin birincisi 19 Nisan 2015 – 9 Mayıs 2015 tarihinde, ikincisi ise 10 Mayıs 2015 – 30 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, her iki yurtdışı hareketlilik faaliyeti de 21 gün sürecektir.

 

*Avrupa Kalite Şartında belirlenen ilke ve ölçütler doğrultusunda planlanacak ve hayata geçirilecek projemizin amaçları şunlardır:

Katılımcılarımızın triaj uygulamaları ile ilgili mesleki yeterliliklerini arttırmalarını sağlamak,

Ülkemizdeki triaj uygulamalarını AB standartlarına çıkarmaya katkı sağlamak,

Kamu kuruluşlarının ve özel sağlık işletmelerin acil servis bölümlerinde çalışacak kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak,

Farklı kültürlerin tanınmasına ve bizim kültürümüzün tanıtımına katkı sağlamak,

Katılımcılarımızın yabancı dil becerilerini geliştirmek,

Katılımcılarımızın edindikleri yurt dışı hareketlilik tecrübesi sayesinde, topluma aktif katılımlarının sağlanmasına, özgüvenlerinin artmasına ve AB vatandaşlık bilinci oluşturmalarına katkı sağlamak.

 

Proje faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan okul müdürü Ahmet MİLLİ, “Okullarımızda acil tıp teknisyenliği alanında öğrenim gören öğrencilerimiz, mezun olunca ambulanslarda ve acil servislerde ilk müdahaleyi yapan bir nevi hayat kurtarıcı pozisyonunda çalışacaklardır. Acil servis uygulamalarının en önemli ve ilk ayağı olan triaj uygulamalarının önemi ülkemizde her geçen gün artmaktadır. Şöyle ki; ülkemiz, acil hastalıkların, kaza ve yaralanmaların sık karşılaşıldığı; bunun yanında olağandışı durumlar ve afetlerin yoğun olarak yaşandığı bir ülkedir. Bu nedenle acil sağlık hizmetlerinin ülke düzeyindeki organizasyon yapısının ve uygulamalarının acil tıp teknisyeni tarafından çok iyi bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir. Projemiz kapsamında Macaristan’ın Budapeşte şehrinde staj ve inceleme faaliyetlerinde bulunacak katılımcılarımızın, Avrupa düzeyinde uygulanan triaj uygulamalarını öğrenmeleri ve bu konudaki deneyimlerini arttırarak, ülkemize döndüklerinde tüm paydaşlara aktarmaları bizim için çok önemlidir” dedi.

 

ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BİLGİ VE BECERİLERİNİN ARTTIRILMASI - ANESTEZİ UYGULANAN  ORTAMLARDA AB STANDARTLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

    

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İLE VİRANŞEHİR İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAKLIĞINDA HAZIRLANAN “ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BİLGİ VE BECERİLERİNİN ARTTIRILMASI - ANESTEZİ UYGULANAN  ORTAMLARDA AB STANDARTLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ”  ADLI AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ KABUL EDİLDİ.

 

Yozgat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde, Gülsüm Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Viranşehir İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığında hazırlanan ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan “Anestezi Ve Reanimasyon Alanı Öğrencilerinin Mesleki Bilgi ve Becerilerinin Arttırılması - Anestezi Uygulanan  Ortamlarda AB Standartlarında İş Sağlığı ve Güvenliği” adlı ERASMUS+ Mesleki Eğitim Projesi Ulusal Ajans tarafından kabul edildi. Bu kapsamda ortaklıkta yer alan okullarda eğitim görmekte olan 40 öğrenci ve bu öğrencilere refakatçilik edecek 4 öğretmen Macaristan’ın Budapeşte şehrinde eğitim ve staj faaliyetlerine katılacaklardır. Proje katılımcıları eğitim ve staj faaliyetinin dışında, sağlık kuruluşları ve bu alanda eğitim verilen mesleki eğitim kurumlarına düzenlenecek teknik gezilere katılarak uygulamaları yerinde görme imkanını elde edeceklerdir.  2 farklı tarihte yapılacak olan hareketlilik faaliyetinin birincisi 19 Nisan 2015 – 9 Mayıs 2015 tarihinde, ikincisi ise 10 Mayıs 2015 – 30 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, her iki yurtdışı hareketlilik faaliyeti de 21 gün sürecektir.

*Avrupa Kalite Şartında belirlenen ilke ve ölçütler doğrultusunda planlanacak ve hayata geçirilecek projemizin amaçları şunlardır:

ü  Katılımcıların sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu ulusal ve uluslararası standartlarda gerekli mesleki yeterliliklerini artırmak,

ü  Anestezi alanında kullanılan yeni teknoloji ile üretilmiş araç gereçleri tanıtmak ve bu araçları kullanma becerisi kazandırmak,

ü  AB ülkelerinin sağlık anlayışlarını yerinde inceleme fırsatı sunmak,

ü  Takım ruhu ile çalışabilme becerisi kazandırmak ve katılımcılarda özgüven duygusu geliştirmek,

ü  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci uyandırarak kendini sürekli yenileme becerisi ve bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izlemesini sağlamak ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi kazandırmak,

ü  Katılımcılara çok kültürlü ortamlarda çalışabilmeyi ve kültürel farklılıklara saygılı olmayı, katılımcıların Avrupa ortak değerlerini öğrenmelerini ve Avrupalılık bilinci geliştirmelerini sağlamak,

ü  Ortak kurumlara uluslararası düzeyde proje geliştirme ve uygulayabilme, uluslararasılık boyutu kazandırmak ve ortakların kurumsal kapasitelerini geliştirmek. Yeni öğrenilen tekniklerin ortak kuruluşların müfredatları arasına girmesini sağlamak. 

ü  Projemizin özel amaçları arasında anestezi uygulanan ortamlarda iş sağlığı ve güvenliği önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde anestezi uygulamalarında kullanılan cihazların elektronik ve bilgisayar donanımlı mikroişlemcilerle çalışması, bu cihazların ne kadar kompleks bir yapıda olduğunu göstermektedir. Ayrıca basınçlı gazlar ile birlikte kullanılıyor olması da yangın ve patlamalar açısından ne kadar riskli bir çalışma ortamı oluşturduğunun bir başka göstergesidir. Anestezi teknisyenlerinin bu cihazların özelliklerini ve kullanımlarını çok iyi bilmesi gerekir.

Proje faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan VİRANŞEHİR İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Proje Koordinatörü Abdullah TAŞDEMİR “Anestezi ve Reanimasyon alanında öğrenim gören öğrencilerimiz, mezun olunca yeni teknoloji ile üretilmiş araç gereçlerin nasıl kullanılacağını ayrıntılı bir şekilde kullanabileceklerdir. Bu durum da öğrenciyi hataya sevk ederek anestezi uygulanan ortamlarda güvenlik ve sağlık riskleri en aza indirebileceklerdir. İş kazalarının %78’i insan hatalarından kaynaklanmakta olduğunu bildiren İş güvenliği ve Sağlık İdaresi (OSHA);  insan hatalarından kaynaklanan sorunların ne kadar az olursa oluşabilecek risklerin de aynı oranda azalacağını belirtmektedir. Bu yönüyle katılımcılarımıza sağlanan eğitim ve staj faaliyetleri sonunda hasta ve çalışanları tehdit eden riskler ve bu risklere yönelik alınması gereken güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırarak insan hatalarından kaynaklanan risklerin azalmasına da katkı sağlanacaktır. Projemiz kapsamında Macaristan’ın Budapeşte şehrinde staj ve inceleme faaliyetlerinde bulunacak katılımcılarımızın, Avrupa düzeyinde uygulanan Anestezi ve Reanimasyon tekniklerini öğrenmeleri ve bu konudaki deneyimlerini arttırarak, ülkemize döndüklerinde tüm paydaşlara aktarmaları bizim için çok önemlidir” dedi.

 

Yenişehir Mahallesi E90 Caddesi No2 Viranşehir/Ş.Urfa - 0(414) 511 21 68

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.