ŞANLIURFA VİRANŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Viranşehir METEM in Ulusal Ajansa Sunduğu İki Ayrı Proje Kabul Gördü.

          2014 yılı Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus + Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında Viranşehir Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmış olan “Geleceğin Esnaflarına Avrupa Standartlarında İş Güvenliği Bilinci Kazandırılması” ve Yozgat Mesleki Eğitim Merkezi ortaklığında hazırlanıp sunulan "Teknolojinin Sanayiye Armağanı Cnc Freze Tezgâhlarının Programlanması ve Kullanımı" adlı Avrupa Birliği Projesi Kabul Edildi.
Viranşehir METEM in Ulusal Ajansa Sunduğu İki Ayrı Proje Kabul Gördü.

Viranşehir METEM in Ulusal Ajansa Sunduğu İki Ayrı Proje Kabul Gördü.Viranşehir METEM in Ulusal Ajansa Sunduğu İki Ayrı Proje Kabul Gördü.Viranşehir METEM in Ulusal Ajansa Sunduğu İki Ayrı Proje Kabul Gördü.Viranşehir METEM in Ulusal Ajansa Sunduğu İki Ayrı Proje Kabul Gördü.Viranşehir METEM in Ulusal Ajansa Sunduğu İki Ayrı Proje Kabul Gördü. 

 

GELECEĞİN ESNAFLARINA AVRUPA STANDARTLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ BİLİNCİ KAZANDIRILMASI


            Projenin Tanıtımı

           2014 yılı Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus + Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında Viranşehir Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmış olan “Geleceğin Esnaflarına Avrupa Standartlarında İş Güvenliği Bilinci Kazandırılması” adlı proje kabul edilmiş ve desteklenmeye değer görülmüştür.


 

 Faaliyet Alanı

Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

Proje Kodu

 

2014-1-TR01-KA102-002504

Destekleyen Kuruluş

 

Avrupa Birliği Bakanlığı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

 


 P r o j e n i n  G e r e k ç e s i  v e  A m a ç l a r ı

 

 

 

          Proje katılımcılarımız, Şanlıurfa, Yozgat ve Ankara illerinde faaliyet gösteren 5 farklı Mesleki Eğitim Merkezinde kalfalık eğitimine devam eden ve belirli bir iş yerinde çırak olarak çalışan öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcılarımız 8 yıllık zorunlu eğitimlerini tamamladıktan sonra çeşitli sebeplerle örgün eğitim kapsamından ayrılmış ya da ayrılmak zorunda bırakılmış kişilerdir. Örgün eğitim dışında kalan bu kişiler herhangi bir mesleki eğitim kapsamına girmeden kurumsal kapasitesi yetersiz olan KOBİ’lerde çalışmaya başlamışlar ve aynı zamanda 3308 Sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu gereği Mesleki Eğitim Merkezlerinde Kalfalık belgesi almak için Metal Teknolojileri Alanında meslek eğitimi almaya devam etmektedirler. 

Projemizin konusunu oluşturan İş Sağlığı ve Güvenliği, son zamanlarda birçok ülkede çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu durumun en önemli sebebi de çalışanların hiçbir şekilde değeri ölçülemeyecek hayatlarının ve sağlıklarının risk altında olmasıdır. Teknolojik gelişmelerin yoğun olarak yaşandığı günümüzde üretim süreçlerinin paha biçilemez insan hayatına zarar vermesi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yaşanan sorunları gündeme getirmektedir. Bu sorunun çok fazla yaşandığı ülkemizde de bu alanda birçok önlem alınmasına rağmen iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilememiştir.

            Katılımcılarımıza gerekli mesleki ve teknik eğitim imkanını sağlayarak kendilerini geliştirmeleri ve bu sayede iş kazalarının azaltılması amacıyla hazırlanan bu projenin amaçları aşağıdaki gibidir: 

• Katılımcılarımızın iş güvenliği alanında bilinç düzeylerini artırmak,

• Katılımcılarımızın iş güvenliği ile ilgili Avrupa düzeyinde yapılan uygulamalar ve geliştirilen yöntemler hakkında deneyim kazanmalarını sağlamak,

• Katılımcılarımızın iş güvenliği alanında kendi iş yerlerinde bir güvenlik modeli ve kültürü oluşturmalarını sağlamak,

• Katılımcılarımızın iş güvenliği alanında edindikleri becerilerin sertifikasyonunu sağlamak,

• Mesleki eğitim kurumları ile sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve kurumlara Avrupa Katma Değeri sağlamak,

• Katılımcıların dilsel, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,

• Katılımcılarımızın AB vatandaşlık bilinci geliştirmelerine katkı sağlamak, 

 

Y a r a r l a n ı c ı    O l a r a k   K i m l e r   B a ş v u r a b i l i r ?

Bu proje, Viranşehir Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Koordinatörlüğünde, proje gönderici ortakları arasında yer alan Eyyubiye Mesleki Eğitim Merkezi, Çubuk Mesleki Eğitim Merkezi, Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ile Yozgat Mesleki Eğitim Merkezi’nde kalfalık eğitimine devam eden ve belirli bir iş yerinde çırak olarak çalışan 35 öğrenciden oluşmaktadır.

Hedef kitlenin belirlenmesi aşağıdaki kıstaslar göz önünde bulundurularak yapılacaktır:

• Metal işleri alanında temel mesleki eğitimine devam etmek ve bir işyerinde çırak olarak çalışmak,

• Mesleki gelişimine önem vermek,

• Projeden beklentilerini iyi bir şekilde ifade etmek,

• Projeye sağlayacağı katkıları ifade edebilmek,

• Yabancı dile ve farklı kültürlere ilgi duymak,

Yararlanıcılara  Hazırlık Sürecinde Sağlanacak  Destekler?

Yararlanıcılara hareketlilik öncesinde ve hareketlilik esnasında yapılacak hazırlıkların pedagojik, kültürel ve dilsel hazırlıklar olmak üzere 3 alanda yapılması planlanmaktadır. Bu bağlamda yararlanıcı olarak belirlenen öğrenciler dil kursu kapsamına alınarak dilsel ihtiyaçları, iş güvenliği alanıyla ilgili temel mesleki kavramları içeren dokümanlar hazırlanarak pedagojik ihtiyaçları, gideceği ülkeninkültürü, yaşam biçimleri, hukuki yapıları, inançları, para birimleri ve değerleri hakkında bilgi edinebilmeleri sağlanarak da kültürel ihtiyaçları giderilecektir.
        

  

"TEKNOLOJİNİN SANAYİYE ARMAĞANI CNC FREZE TEZGÂHLARININ PROGRAMLANMASI VE KULLANIMI"

 

 VİRANŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ İLE YOZGAT MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ORTAKLIĞINDA HAZIRLANAN “TEKNOLOJİNİN SANAYİYE ARMAĞANI CNC FREZE TEZGÂHLARININ PROGRAMLANMASI VE KULLANIMI” ADLI AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ KABUL EDİLDİ.  

 

Yozgat Mesleki Eğitim Merkezi(MESEM), Sorgun MESEM, Çubuk MESEM, Birecik MESEM ve Viranşehir Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ortaklığında hazırlanan ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan TEKNOLOJİNİN SANAYİYE ARMAĞANI CNC FREZE TEZGÂHLARININ PROGRAMLANMASI VE KULLANIMIadlı ERASMUS+ Mesleki Eğitim Projesi Ulusal Ajans tarafından kabul edildi. Bu kapsamda ortaklıkta yer alan okullarda eğitim görmekte olan 35 öğrenci ve bu öğrencilere refakatçilik edecek 7 öğretmen Almanya’nın Düsseldorf şehrinde eğitim ve staj faaliyetlerine katılacaklardır. Proje katılımcıları eğitim ve staj faaliyetinin dışında, CNC Tezgahı kullanılan işletmelere ve bu alanda eğitim verilen mesleki eğitim kurumlarına düzenlenecek teknik gezilere katılarak uygulamaları yerinde görme imkanını elde edeceklerdir.  14 Aralık 2014 – 03 Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurtdışı hareketlilik faaliyeti 21 gün boyunca devam edecektir.

 

Katılımcılarımıza gerekli mesleki ve teknik eğitim imkanını sağlayarak kendilerini geliştirmeleri amacıyla hazırlanan bu proje ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması planlanmaktadır. 

• Katılımcılarımızın CNC Freze Tezgahların Programlanması Ve Kullanımı alanında ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere ulaşabilmelerini sağlayarak bu alandaki bilinç düzeylerini artırmak,

• Katılımcılarımızın CNC Freze Tezgahların Programlanması Ve Kullanımı ile ilgili Avrupa düzeyinde yapılan uygulamalar ve geliştirilen yöntemler hakkında deneyim kazanmalarını sağlamak,

• Katılımcılarımızın CNC Freze Tezgahların Programlanmasını ve Kullanabilmelerini sağlamak,

• Katılımcılarımızın yapacakları staj faaliyeti sonucunda iş güvenliği becerilerini geliştirmek,

• Katılımcılarımızın kazandıkları mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerinin sertifikasyonunu sağlamak,

• Çok taraflı proje ortaklığı sonucunda hem sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin hem de mesleki eğitim veren kurumların işbirliği yapmalarına katkı sağlamak,

• Katılımcıların hem yabancı kültürleri tanımalarına hem de bizim kültürümüzü yabancılara tanıtmalarına imkan sağlamak,

• Katılımcıların sosyal hayatta daha etkin olabilmeleri için kendilerini geliştirmelerine, ekiple çalışabilme becerisi kazanmalarına, özgüven duygusu geliştirmelerine ve AB vatandaşlık bilinci geliştirmelerine katkı sağlamak,

• Katılımcılarımızın günlük yaşamda karşılaşabilecekleri sorunların üstesinden gelebilecek kadar yabancı dil becerilerini geliştirmek,

         Proje faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Viranşehir Mesleki ve  Teknik Eğitim Merkezi Okul Müdürü Bektaş DİREK, “MEGEP tarafından yapılmış olan İşgücü Piyasası Ve Beceri İhtiyaçları İncelemesine göre, CNC Tezgah Operatörü en çok ihtiyaç duyulan meslek dallarında birisidir. Yapılan araştırmalara göre en çok ihtiyaç duyulan alanların başında gelen bu meslek dalında kalifiye eleman sorunu en üst düzeyde yaşanmaktadır. İŞKUR Genel Müdürlüğünün 2013 yılı istatistiklerine göre CNC Tezgah Operatörü alanında eleman arayan işveren sayısı da 2621 gibi yüksek bir rakamdır. Bu rakamın yüksekliğine rağmen bu alanda iş arayan sayısının çok fazla olmaması da kalifiye elaman eksikliğinin göstergesi olmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezi olarak, öğrencilerimizin bu alandaki mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerinin artırılması ile istihdam olanaklarını artırmak amacıyla bu projenin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proje faaliyetlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması ile öğrencilerimiz, daha iyi şartlarda istihdam edilebilme imkanı yakalayacaklardır.” dedi.
    

 

Yenişehir Mahallesi E90 Caddesi No2 Viranşehir/Ş.Urfa - 0(414) 511 21 68

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.